GRAC

Pažna: GRAC (DOS programski paket) je sada funkcionalan i u Windows 7 i 8 (32/64 bita) kao GRACbox.

DOS programski paket GRAC je nastao 1992 godine iz želje da se geodetskom stručnjaku stvori alat u vidu programa koji bi mu omogućio da sve ono što je ranije radio koristeći geodetske formulare, papir i olovku uz pomoć džepnih običnih ili programabilnih karkulatora, sada radi koristeći ekran kao papir, miša kao olovku a kao formular za čuvanje podataka disk računara, i laserski štampač ili ploter kao izlazni uređaj za zapisivanje ili crtanje.

GRAC je programsko okruženje za čije je korišćenje potreban nivo poznavanja kompjuterske tehnike veoma nizak što omogućana velikom broju stručnjaka veoma lak i efikasan rad, a ne da je to privilegija uskog broja stručnjaka. To je postignuto time što je logika klasičnog načina rada (koja se kroz školovanje geodetskih stručnjaka izučava) prihvaćena kao osnovna interaktivnog komuniciranja sa kompjuterom u svim svih delova programskog paketa.

Potrebno vreme da se skoro svaki stručnjak, osposobi za njegovo korišćenje je veoma malo i može se svesti na svega 2-3 dana intenzivnijeg rada.
Paket, geodetskom stručnjaku (terencu) omogućava da brzo, lako i efikasno, svoje terenske podatke sam unese u računar, sračuna koordinate, izvrši dodatna računanja, na ekranu izvrši osnovno formiranje slike (spajanje snimljene situacije) i tako formiran poluproizvod eksportuje u neki viši programski paket (AUTOCAD, MAPSOFT i slične, za sada u AUTOCAD) na finalnu obradu.

Težeći da se paket učini pristupačnim i nevičnim, kompjuterskoj tehnologiji, korišćena je terminologija bliska stručnoj terminologiji, a od kompjuterske je zadržano ono što je moralo ili nije imalo adekvatni stručni izraz. Skoro sve akcije ili moguće akcije bilo u tekstualnom bilo u grafičkom režimu rada su propraćene porukama. Većina radikalnijih operacija kao: snimanje, brisanje, izlazak iz programa i druge, propraćene su porukama na koje treba odgovoriti kako bi se operacija izvela.
Uputstvo za GRAC.pdf

 

zoom klik na sliku za zoom

Screenshotovi: delovi programa

Glavni meni
Glavni meni
Graficka racunanja
Grafička računanja
spisak koordinata
Spisak koordinata
spisak koordinata
Spisak koordinata
Zapisnik za distomat
Zapisnik za distomat
Zapisnik za ortogonal
Zapisnik za ortogonal
Afina transformacija
Afina transformacije
Koeficijenti polja transformacije
Koeficijenti polja transformacije
Serivs
Servis
Grac pdf uputstvo
download-ujte GRAC
uputstvo u pdf-u,

Svi kreirani podaci u GRAC-u nogu se štampati kroz EXCEL dokument gde su su stranice kreirane u formi originalnih zapisnika RGZ-a

Za importovanje svih kreiranih podataka u GRAC-u u AutoCAD i BricsCAD kreirani su Instalacioni programi nakon čije instalacije u okruženju CAD programa se pojavljuju “IKONE” ispod kojih su alati za učitavanje GRAC podataka.

Programski paket GRAC je i danas u na velikom broju računara instaliran i veoma korišćen u velikom broju službi RGZ-a i privatnih geodetskih firmi.
Nažalost moram da konstatujem da ga mnogi svesno neovlašćeno koriste, čime krše Zakon o autorskom i srodnim pravima ("Sl. list SCG", br. 61/2004).

Za testiranje da li DOS paket GRAC radi na Vašem računaru preuzmite: Gractest.exe

 

Copyright TIKA COM 2009 :: Agencija za pružanje saveta i izradu kompjuterskih programa, Novi Sad, Sterijina 15/15
site by: SpeedPress